top of page
Het lichaam wil ook wel eens wat_edited.jpg

WG Kunst

17 - 20 june 2021

Uitgangspunt is het menselijk lichaam. Soms is fysieke verbeelding de spreekbuis voor psychisch ongemak. Op vaak humoristische wijze worden pijnlijke aspecten van menselijke relaties zichtbaar gemaakt, zout in de wond gestrooid of een vinger op de spreekwoordelijke zere plek gelegd.

De mens als tobbende ploeteraar in een absurdistisch landschap van pogingen er het beste van te maken. Niets menselijks is ons vreemd. Het werk confronteert en ontroert door een soms schijnbare vrolijkheid die schrijnender wordt naarmate je de essentie van het werk tot je door laat dringen. Vragen over ons gedrag werpen zich op door een scherpe observatie van het dagelijks leven.

En hoe zit het dan met het lichaam zelf? Heeft het lichaam een eigen wil? En zo ja, wordt het dan niet eens tijd dat het lichaam het heft in eigen hand gaat nemen? Dat ze geen controle meer toelaat door de beknelling van de geest of maatschappelijke manipulatie? En dat ze voortaan haar eigen weg zoekt zonder beperkende regels of grenzen van ethiek en moraal.

Deze overpeinzingen vormen de basis voor de tentoonstelling ‘Het lichaam wil ook weleens wat’, waarin zeven beeldend kunstenaars laten zien waar deze uitgangspunten toe kunnen leiden.

bottom of page