top of page

Anneliek Nieuwland

contemporary artist

artist statement:

Anneliek's work could be best characterized as teasing. The word has a double meaning, she likes to play with. On one hand teasingly playful, on the other hand provocative, irritating.

 

She wants to give the spectator a glimpse into women's’ sexuality, and how that relates with the expectations imposed by the media. All this in a tempting confrontational way.

 

The images created by Anneliek are suggestive and intriguing. The installations are intimate voyeuristic. As a spectator you feel like a voyeur, like a man in a long mackintosh. It is dark outside, nobody can see you. The man in the mackintosh sees everything and does not look away. He knows he is being watched, and he feels dirty. 

The spectator has no business being there, yet remains….

 

Those voyeuristic excursions give the spectator the chance to record unnoticed how women behave, when they think they are alone. 

 

Anneliek gives the spectator a dirty little secret.

Het werk van Anneliek Nieuwland wordt het beste omschreven door het woord "Teasing’. Het woord heeft een dubbele betekenis waar ze graag mee speelt. Enerzijds flirterig en speels, anderzijds provocerend en irritant. Ze wil de toeschouwer een kijkje geven in de seksualiteit van vrouwen en hoe die
zich verhoudt tot de verwachtingen die de media stellen. Dit alles op een verleidelijke, confronterende manier.


De beelden van Anneliek zijn suggestief en intrigerend. De installaties zijn intiem voyeuristisch. Als toeschouwer voel je je een voyeur, als een man in een lange regenjas. Het is donker buiten, niemand kan je zien. De man in de regenjas ziet alles en kijkt niet weg. Hij weet dat hij in de gaten wordt gehouden en voelt zich vies. De toeschouwer heeft daar niets te zoeken, maar blijft...

 

Die voyeuristische inkijkjes geven de toeschouwer de kans om ongemerkt vast te leggen hoe vrouwen zich gedragen als ze denken dat ze alleen zijn.

education:

  • ’22-’23 - Bcademie, Rotterdam

  • november ’22 - masterclass writing about art ,’This Works’

  • 21-’22 - study Internal Culture Coordinator

  • ’15-’20 Nieuwe Akademie Utrecht

Join  My Mailing List

Thanks for submitting!

bottom of page